Mạnh mẽ & Unique JavaScript thuật toán để giảm kích cỡ hình ảnh mà không có mà không mất chất lượng

Picdiet là một công cụ nén hình ảnh mạnh mẽ, nhanh chóng. Tất cả các hình ảnh nén chỉ quá trình trong máy tính cục bộ của bạn mà không có bất kỳ máy chủ hoặc yêu cầu API. Có nghĩa là bạn có thể nhận được tốc độ nén nhanh nhất mà không cần tải lên hình ảnh để các đám mây. Kết quả thử nghiệm của chúng tôi cũng đã chứng tỏ có hiệu suất tốt hơn nhiều hơn so với jpeg nén công cụ phổ biến như jpegoptim, jpegtran, jpegrescan và jpegmini, hoàn toàn miễn phí!

Đầu ra chất lượng hình ảnh: 75%
Chọn hình ảnh của bạn
Tải về
Ảnh ban đầu: 961KB woman taking a photo
Picdiet: 147KB woman taking a photo
Picdiet: 147KB (85% giảm)
Ảnh ban đầu: 961KB